3. miesto - Pišta Trembecký (druhý zľava) - priemer 368,1 kolov

3. miesto - Pišta Trembecký (druhý zľava) - priemer 368,1 kolov