Tabuľka zverejnená!

24.02.2020 08:22

Študujte, študujte ...

;o)