Náhodný faktor

Náhodný faktor

Michal Poľák - 0908 360 521 - polakmisho@gmail.com