Výsledky:

Gratulujeme družstvám k novodosiahnutým maximám!